จุดน่าสนใจ

จุดน่าสนใจ USOTEL WATER LAND
สวนสนุก USOTEL WATERLANDจะประกอบด้วย 3 โซน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 13 ปีที่มากับผู้ปกครอง กลุ่มวัยรุ่น ตั้งแต่ 14-24 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ 25-45 ปี


Lazy River

⦁ โซน Lazy River เป็นโซนที่มีลักษณะเป็นคลองน้ำล้อมรอบโครงการทั้งหมดระยะทางประมาน 300 เมตร
Kid pool

⦁ โซน Kid pool เป็นโซนสำหรับเด็กประกอบด้วยสไลด์เดอร์ ขนาดเล็ก และ เห็ด ต้นไม้ พ่นน้ำ และ บ้านน้ำ ให้เด็กสามารถปีน และเล่นน้ำได้อย่างสนุก
Adventure Zone

⦁ โซน Adventure Zone เป็นโซนสำหรับเด็กโต ผู้ใหญ่ ที่ชอบความท้าทาย ในโซนนี้ประกอบด้วย สไลเดอร์ 4 ตัว 4 สไตล์ ที่เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ⦁ Boomerango Slide / ⦁ Superbowl Slide / ⦁ Bodyslide / ⦁ Raftslide
ส่วนอื่น ๆ

อีกมากมาย เร็ว ๆ นี้
Raft Slide

Click

Body Slide

Click

Super Slide

Click

Boomerango Slide

Click

Kid Pool

Click

Razy River

Click